Jsme specialisté
na rozvoj Engagementu.

Naše práce je ve firmách vidět.

Chcete se setkat? Napište nám

Manažerům 1. linie se
věnuje málo pozornosti

80 %
Až 80% lidí v organizaci je ovlivněno právě manažery 1. linie.
12 %
Pouze 12% manažerů 1. linie obdrželo investici do svého rozvoje.
60 %
Celých 60% nových manažerů 1. linie v prvních dvou letech po nástupu selže. Víme proč.