Rozumíme
lidem a organizacím,
podporujeme je
k vyššímu výkonu

Manažerům 1. linie se
věnuje málo pozornosti

80 %
Až 80% lidí v organizaci je ovlivněno vedoucími týmů - manažery 1. linie
12 %
Pouze 12% manažerů 1. linie obdrželo investici do svého rozvoje
60 %
Celých 60% nových manažerů 1. linie v prvních dvou letech po nástupu selže

Jsme konzultanti specializující
se na rozvoj Engagementu.
Naše práce je ve firmách vidět.

Rádi se s Vámi potkáme
osobně. Ozvěte se