Jsme konzultanti specializující se na rozvoj organizací v oblasti Employee Enagagementu. Engagement vnímáme jako emocionální vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec s vysokým Engagementem je ochotný udělat pro firmu něco navíc. Ne protože musí, ale protože chce.

Společně s managementem, teamleadery a zaměstnanci pomáháme zvyšovat Engagement ve firmách. Employee Engagement umíme změřit, zanalyzovat a na základě podložených výsledků navrhneme řešení, která mají reálný dopad na fungování firmy.

Ivo Hrdina

Ivo Hrdina

Managing Director
Více informací

Ivo Hrdina

Managing Director
Ivo Hrdina

Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení studií působil mimo jiné jako vedoucí psycholog a HR manažer. Je certifikovaným koučem ICF, vyučuje na vysoké škole pracovní psychologii a management. Pravidelně přednáší na konferencích a vede rozvojové kurzy v ČR i zahraničí.

Ve volném čase se rád věnuje sportu, miluje hory a nejlépe si odpočine s batohem na zádech při několikadenním treku.

Věřím, že ty nejdůležitější věci v životě jsou v principu jednoduché. Pro dobrý výkon zdravé firmy je zásadní vztah a přístup zaměstnanců k jejich práci, jejich Engagement, tečka.

Jaroslav Plavec

Jaroslav Plavec

Sales Director
Více informací

Jaroslav Plavec

Sales Director
Jaroslav Plavec

Vystudoval práva v Plzni, část studií strávil v Tureckém Istanbulu studiem mezinárodního obchodu. Po studiích pracoval ve státní správě jako právník. Následně jako management konzultant a projektový manažer v konzultační firmě prošel desítky firem napříč různými obory od automotive, farmacie, pojišťovnictví až po výrobu.

Automobilový fanatik, otužilec, surfař, jachtař, manžel, otec a všeobecný nadšenec.

I přes všechny procesní optimalizace se stále často zapomíná na lidi, kteří jsou pro chod firmy to nejdůležitější!

Martin Kučera

Martin Kučera

Finance & Marketing Manager
Více informací

Martin Kučera

Finance & Marketing Manager
Martin Kučera

Vystudoval psychologii a tělesnou výchovu v Olomouci. Na Univerzitě poté zakotvil jako projektový manažer několika evropských projektů. Po odchodu z akademické půdy podnikal v oblasti PR a marketingu. Je spoluzakladatelem a vedoucím neziskové organizace, pravidelně organizuje sportovní a společenské eventy.

Aktivní triatlonista a cestovatel, milovník gastronomie a chvil strávených ve společnosti rodiny a přátel.

Člověk by měl celý život hledat a posouvat své vlastní limity, pro firmy to platí dvojnásob!

Petr Beneš

Petr Beneš

Research Expert
Více informací

Petr Beneš

Research Expert
Petr Beneš

Studium hudební konzervatoře a psychologie bylo od začátku propojeno profesním zájmem o výkon člověka v zátěžových situacích. Po ukončení studia se zaměřil na psychologii práce. Školil a vedl rozvojové programy, externě působí jako poradenský psycholog.

Vášnivý kytarista působící v kapele Escualo Kvintet, který neustálý rozvoj a přísun nových informací z různých vědních oborů potřebuje stejně jako kyslík.

Vy a Vaše firma jste unikátní a já chci, aby tato jedinečnost byla vidět.

Aneta Haramijová

Aneta Haramijová

Psychologist
Více informací

Aneta Haramijová

Psychologist
Aneta Haramijová

Již od dob studia psychologie v Olomouci ji fascinuje krize a práce s ní. Ve svém životě pracovala jako krizový intervent a psycholog v NGO, poradenské firmě a v posledních letech u Policie ČR vedla krizovou linku Policejního Prezidia. Věnuje se zvládání nejtěžších osobních krizí až po intervence u událostí hromadných neštěstí. Dlouhodobější péči poskytuje klientům v soukromé poradenské praxi, kde využívá své zkušenosti z psychoanalytické skupinové psychoterapie. Má dlouholeté zkušenosti s lektorováním a vedením kurzů osobního rozvoje, komunikace, zvládání stresu a zátěže.

Aktuálně tráví nejvíce času se svým synem, pravidelně cvičí pilates na strojích a s manželem si užívá dovolené na jachtě či na horách.

Jen ten, kdo pečuje o vlastní přirozené zdroje, dokáže efektivněji naskočit zpátky, když se zrovna nedaří. Vytvářejme společně prostor pro obnovu sil.

Spolupracujeme s přední britskou Employee Engagement agenturou: