Ti, na kterých záleží. Management první linie

Často se v poslední době jako firma setkáváme s tím, že se na nás společnosti obrací ohledně managementu první linie, tedy vedoucích skupin, mistrů či týmových vedoucích. Nejčastěji bojují s tím, že vedoucím chybí dovednosti v oblasti vedení lidí či schopnosti efektivně rozhodovat. Jeden klient to výstižně shrnul: “No, je málo lidí a my nemáme čas. Musíme obsazovat vedoucí skupin a týmů, bez nich firma nebude fungovat. Problém ale je, že oni nemají zkušenosti s vedením lidí. Sice zvládají profesní část, ale to už bohužel dávno nestačí”. Tento stav přitom ještě více akcentuje nedostatek kvalitních zaměstnanců na trhu práce a vysoká fluktuace. Pokud řeší vaše firma obdobné problémy, zkuste myslet na následující fakta, měla by vám pomoci.

Management první linie je zásadní pro firemní úspěch

Dle studie z Harward Business review je management první linie pro firemní úspěch naprosto zásadní. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že tito lidé přímo ovlivňují až 80% všech zaměstnanců. Jsou s nimi v bezprostředním kontaktu, zadávají úkoly, hlídají termíny a samozřejmě reportují svým nadřízeným. Celých 77% vedoucích manažerů ve výše zmíněné studii uvedlo, že první linie vedoucích je zásadní pro dosahování business cílů a vysoké produktivity. Vedoucí jsou lidé, kteří vytváří pojítko mezi strategickými cíli (vedení společnosti) a řadovými zaměstanci, kteří tyto cíle a vize naplňují. Musí být vybaveni dostatkem znalostí a dovedností z jejich oboru, ale zároveň potřebují zvládat perfektně i vedení a řízení lidí, což se ukazuje jako hlavní úskalí a problém.

Zaostávají ve výkonu

Podle výzkumů chybí managementu první linie důležité kompetence v oblastech jako jsou inovace, vedení lidí, strategické myšlení, rozhodování a schopnost inspirovat ostatní. 90% vrcholových manažerů uvádí, že nedostatek těchto komptencí vede k rapidnímu snížení celkového engagementu zaměstnanců a tím i celé produktivity společnosti. Na obranu managementu první linie je však dobré zmínit, že ne vždy je chyba pouze na jejich straně. Z nejrůznějších důvodů firmy zaostávají v rozvoji této skupiny managementu. Jenom 12% firem uvedlo, že adekvátně investují své prostředky do systematického vzdělávání nejnižšího managementu.

Málo kvalitního vzdělávání

Nejčastěji zmiňovaným nedostatkem v oblasti vzdělávání managementu první linie je nárazovost rozvojových kurzů a jejich tématická roztříštěnost. Každý jsme to někdy v profesním životě zažili, jednodenní či dvoudenní workshopy, na kterých se máme naučit nějakou dovednost a ještě lépe ji zítra umět v praxi používat. Bohužel je realita někde jinde, většinu informací z klasických workshopů zapomínáme do několika dní, natož abychom je byly schopni efektivně využívat v pracovním prostředí. Posledním aspektem slabé efektivity vzdělávání je pak tématická roztříštěnost, kdy i dobře připravené workshopy minou skutečnou podstatu problémů, které vedoucí skupin na pracovišti řeší.

JuiceUP program

Není náhodou, že management první linie a jeho rozvoj patří mezi hlavní témata JuiceUPu. Pro úspěch firmy jsou vedoucí skupin důležití stejně jako pro fotbalová mužstva jejich kapitáni. Stmelují tým, ženou ho kupředu a dodávají mu odvahu v těžkých momentech. Naše specializované programy cílí na nezbytné kompetence v oblasti vedení lidí a engagementu. Našim cílem je především to, aby účastníci těchto programů byli schopni nové dovednosti plně využívat v reálných podmínkách. Proto našim klientům připravujeme programy, které zahrnují mimo workshopové metody i prvky zážitkové pedagogiky a on the job konzultace. Celý rozvojový proces pak slouží k tomu, aby byli manažeři první linie schopni efektivně vést druhé, šířili engagement napříč firemní kulturou a zvyšovali produktivitu celé společnosti.

Pokud řešíte aktuálně stejné téma nebo máte jakékoli otázky ohledně managementu první linie, neváhejte a ozvěte se. Rádi vám v JuiceUPu pomůžeme.

1) Frontline Managers: Are They Given the Leadership Tools to Succeed? Harvard Business Review - Ideas and Advice for Leaders [online]. Copyright © 2018 Harvard Business School Publishing. All rights reserved. Harvard Business Publishing is an affiliate of Harvard Business School